Erfrecht

Iets om bij stil te staan...

Erfrecht is bij veel mensen niet het meest voor de hand liggende onderwerp om bij stil te staan. De stap naar een notaris wordt niet snel gemaakt. Waar kun je beginnen zonder direct kosten te maken?

De nalatenschaps-service van Financieel Zeker biedt uitkomst. Eenvoudig én persoonlijk.

  • Erfrecht in heldere begrijpelijke taal, voor iedereen toegankelijk.
  • Hulp bij het maken van keuzes.
  • U krijgt beter inzicht in de inhoud van uw testament.

Ú bepaalt wat er met uw erfenis moet gebeuren

Het is belangrijk dat u zelf de regie heeft over uw erfenis, niet de overheid of de belastingdienst. De Financieel Zeker adviseur zorgt voor helderheid en geeft aan waarmee u kosten kunt besparen. Over de inhoud van uw testament heeft u dan geen vragen meer, ook niet als u het na een tijdje nog eens doorleest. 

De voordelen van Financieel Zeker:

  • een kosteloos en vrijblijvend gesprek bij u thuis;
  • een gespreksverslag in eenvoudige taal, met uw persoonlijke situatie in kaart;
  • persoonlijke begeleiding naar de notaris;
  • controle van de concept-aktes;
  • aanspreekpunt voor al uw vragen en eventuele onduidelijkheden.
Wat als u al een testament heeft?

Met onze checklist kunt u eenvoudig controleren of uw huidige testament en volmachten nog actueel zijn. De checklist kunt u bij ons opvragen. 

Nalatenschaps-service in 5 stappen

1. Het vrijblijvende gesprek

De Financieel Zeker adviseur komt bij u thuis. In het vrijblijvende gesprek krijgt u alle informatie over het Nederlandse erfrecht en wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. U krijgt een duidelijke uitleg over alles wat van belang is voor een nalatenschap. Over de gevolgen bij overlijden van u of uw partner, wie de erfgenamen zijn, hoeveel erfbelasting u moet betalen, wat de meest gunstige regeling is voor uw erfgenamen, wat een testament kost en nog veel meer. 

2. Het gespreksverslag

Na het eerste gesprek ontvangt u een persoonlijk en makkelijk leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven. De Financieel Zeker adviseur neemt persoonlijk contact met u op om te informeren of alles duidelijk is. Zo nodig ontvangt u nog een aanvullende uitleg.

De Financieel Zeker adviseur neemt contact op met het notariskantoor en geeft daarbij aan wat voor u belangrijk is. Uw wensen worden ‘vertaald’, zodat de notaris weet in welke vorm het testament moet worden opgesteld. 

3. Het gesprek bij de notaris

De Financieel Zeker adviseur maakt voor u een afspraak bij de notaris en geeft daarbij aan wat uw persoonlijke wensen zijn voor het testament. Met de notaris kunt u de besproken punten nog een keer doornemen. Zijn er op dat moment toch nog onduidelijkheden? Dan wordt hier extra aandacht aan besteed. Zo wordt alles over uw nalatenschap helemaal helder.

4. Controle van de conceptaktes

Het notariskantoor stelt de conceptaktes op, waarin alle besproken punten zijn verwerkt. De aktes worden eerst aan de Financieel Zeker adviseur voorgelegd. Deze controleert of alle gemaakte afspraken en uw persoonlijke wensen goed zijn verwerkt. Zo ja, dan worden de aktes aan u verzonden. 

Als u akkoord gaat met de conceptaktes en er geen verdere vragen zijn, volgt een 2e afspraak bij het notariskantoor. 

5. Het ondertekenen van de aktes bij de notaris

De 2e afspraak bij de notaris is de formele stap. U tekent dan de definitieve aktes en borgt hiermee uw nalatenschap. U ontvangt een exemplaar van uw testament en heeft de zekerheid dat alles wordt geregeld zoals u het wenst. Heeft u op dat moment nog aanvullende wensen? Dan kan dit in overleg worden afgestemd. 

De nalatenschaps-service van Financieel Zeker is maatwerk. Op basis van uw persoonlijke situatie ontstaat een testament dat bij u past. Start met het vrijblijvende gesprek en ontdek de voordelen van Financieel Zeker!